Skifte eldre sikringer til nye kombi.aut og øke sikkerheten på din installasjon.

Du trenger ikke skifte hele sikringsskapet. I de fleste tilfeller så holder det med å skifte innmat i sikringsskapet for å øke sikkerheten. Det finnes og nye fronter som kan monteres, slik at sikringsskapet ser nytt ut.

Sjekk sikringsskapet, unngå brann

Spesielt er det en brannfare ved overbelastning av gamle elektriske anlegg. Har du et gammelt elektrisk anlegg er det derfor også viktig at du sjekker sikringsskapet med jevne mellomrom.

Lukter det svidd i sikringsskapet, eller sikringene er så varme at du ikke kan ta på dem, bør du med en gang skru ned varmen, og kontakte en elektriker for kontroll.

Brann i sikringskapet.

Fordelene med moderne sikringsskap

En av de mange fordelene med moderne sikringsskap med automatsikringer er at det har innebygget jordfeilbryter. Dette sikrer at kursen kobles ut dersom det skulle oppstå en jordingsfeil i installasjonen. I tillegg tar overspenningsvernet seg av eventuelle overspenninger fra lynnedslag og andre atmosfæriske overspenninger. Automatsikringene sikrer også mot varmgang, hvilket øker brannsikkerheten i din bolig.Skifte ut gamle downlights med halogenpærer eller lysrør til LED.

Kontakt

Send oss en mail eller ring oss – så tar vi kontakt med deg for en hyggelig og uforpliktende befaring. Ta kontakt via vårt online kontaktskjema eller ring oss på telefon: 72 43 35 00