OM OSS

Gaula Elektro har i over 20 år sørget for trygge elektroinstallasjoner i Midtre Gauldal.

Over 20 års erfaring

Gaula Elektro hadde sin spede begynnelse i 1989, da Kåre Øyan startet for seg selv som installatør på hjemmeadressen i Budalen, under firmanavnet Installatør Kåre Øyan. Han hadde tidligere jobbet hos Siemens og som installasjonssjef hos det lokale elverket da Kåre etter hvert så at behovet for en installatør til i nærområdet var til stede.

Det ble raskt ansatt en lærling da arbeidsmengden raskt tiltok. Etter hvert har firmaet sakte men sikkert økt i antall ansatte, stort sett vha. lærlinger som har blitt utdannet og har fortsatt i firmaet. I 2001 flyttet firmaet fra Budalen til Støren, i nye lokaler på Gaula Senter på Støren.Firmaet skiftet i den sammenheng navn Til Gaula Elektro.

Nye lokaler

Sommeren 2012 var nok en milepæl for Gaula Elektro, da vi nok en gang på var på flyttefot. Denne gangen til egne nyoppussede lokaler, øverst i spjeldbakkan på Støren. Vi besluttet da å gå inn i Elektromiljø sitt idesenterkonsept, og har skapt oss ett utstillingslokale på 130 kvadratmeter som vi er meget stolte av å kunne vise frem.

Vi er i dag 10 dyktige ansatte og jobber rundt om i hele Gauldalregionen.

Kom innom vårt idesenter i Nerspjeldet 4 og bli inspirert!