NÆRING

Som daglig leder har du ansvaret for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Vi kan ta oss av internkontrollen for deg, avdekke brannfarer, øke strømkapasitet, rykke ut ved strømstans og gi deg råd om belysning og energi som sikrer bedre arbeidsmiljø og lavere driftskostnader.

Internkontroll skal gjennomføres minst annethvert år og er myndighetspålagt. Et stabilt og sikkert elektrisk anlegg gir kontrollert produksjon og redusert energiforbruk. Det hindrer også forsinkelser eller stans i driften. Vi kan ta oss av all internkontroll for deg!

Vi kan også utføre termografering. Det er en teknikk som brukes til å avdekke feil og svakheter som kan forårsake strømstans og brann. Vi kan selvsagt også gi råd om alarmanlegg, nødlys o.l. for å bedre sikkerheten for dine ansatte.

Du kan inngå serviceavtale med oss, slik at du alltid har en elektriker tilgjengelig som kjenner til ditt elektriske anlegg og som kan rykke ut kjapt hvis problemer skulle oppstå.

God belysning er viktig for både arbeidsmiljøet og økonomien. Elektromiljø har lysrådgivere som hjelper deg å ivareta begge deler. Vi bistår også med energirådgivning, slik at du kan drifte lokalene mer lønnsomt med energieffektive systemer for belysning og varme.

Les mer