Regelmessig internkontroll av det elektriske anlegget er et viktig tiltak for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Alle virksomheter er pålagt å utføre en slik kontroll hvert tredje eller femte år. Regelmessig internkontroll av det elektriske anlegget er et viktig tiltak for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, samt for å redusere brannfare og risiko for driftsavbrudd.

Gaula Elektro har mye erfaring med forskriftsmessig internkontroll for næringsbygg, borettslag og landbruk. Vi avdekker potensielle risikomomenter ved det elektriske anlegget, og kan også utbedre de avvikene der det kreves fagkompetanse.

Kontakt

Send oss en mail eller ring oss – så tar vi kontakt med deg for en hyggelig og uforpliktende befaring. Ta kontakt via vårt online kontaktskjema eller ring oss på telefon: 72 43 35 00