Godkjenninger

Nelfo

Registrert elektroinstallatør gruppe L

Godkjent opplæringsbedrift

Elektrofagenes Opplæringskontor i Sør-Trøndelag

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap

Bekreftelse på registrering i DSB som godkjent faglig bedrift innen prosjektering, utførelse og vedlikehold av el-anlegg.