Termografi

Termografi er et verdifullt tiltak når det kommer til å redusere brannfare og avdekke varmgang i elektriske anlegg. Ved termografi brukes et varmesøkende kamera til å undersøke sikringsskap, tavler og motorer for eventuell overbelastning eller varmgang på grunn av dårlige eller gamle koblinger. Eventuelle avvik rapporteres inn med oppfordring om utbedring. 

Vi har mye erfaring med elektrotermografering i Gauldal og nærliggende områder. Vi kan utføre enkel termografi i privatboliger, men har også mye erfaring med termografi for landbruk og næring, der de elektriske anleggene er mer omfattende og kravene til vedlikehold og kontroller er høyere.

Effektivt tiltak for å forebygge brann eller driftsavbrudd

Termografering er en enkel og effektiv måte å avdekke potensielle risikomomenter som det ikke er mulig å se med det blotte øyet. Prosessen foregår mens det elektriske anlegget er i full drift, for at vi skal få et korrekt bilde av tilstanden på anlegget. Dermed vil det heller ikke bli noen stans i driften i forbindelse med at termograferingen utføres. 

For mange bedrifter og i landbruket er termografi påkrevd som en del av internkontrollen. Ofte vil også regelmessig termografering, i likhet med internkontrollen, utløse en rabatt fra forsikringsselskapet. Dette er naturligvis under forutsetning av at tiltakene som avdekkes blir utbedret og lukket. 

Om ønskelig kan vi være behjelpelig med å lukke de avvikene som krever fagfolk.

Sertifiserte termografører

Vi i Gaula Elektro har høy kompetanse på termografering av elektriske anlegg. Vi har to sertifiserte termografører, og termografikamera med god oppløsning. Termografering resulterer alltid i en rapport der alle avvik er spesifisert. Rapporteringen skjer i databasen til FG, Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd. Dermed har forsikringsselskapene oversikt over om termograferingen er utført, samt status på lukking av avvik.

Ønsker du å få utført termografering i dine lokaler eller bolig? Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale.