Nytt sikringsskap

Mange boliger har relativt gamle sikringsskap med skrusikringer. For å tilfredsstille dagens krav til kapasitet og sikkerhet, kan det lønne seg å skifte ut det gamle sikringsskapet med et nytt, moderne sikringsskap med automatsikringer. De nye automatiskringene har innebygget jordfeilbrytere for å gi ekstra brannsikkerhet. I tillegg monterer vi overspenningsvern foran hele installasjon som beskyttelse mot farlig spenningstopper fra nettet. Gaula Elektro AS oppgraderer ditt sikringsskap til de nyeste og tryggeste løsningene som tåler den stadig økende belastningen.

Kontakt oss her dersom du ønsker nytt sikringsskap i din bolig.

Hva er galt med et gammelt sikringsskap?

 

Eldre sikringsskap med skrusikringer kan tilsynelatende se ut til å fungere greit. Men med dagens stadig økende behov for strøm til apparater av alle slag, kan ditt gamle sikringsskap fort være underdimensjonert. Det er mange gode grunner til å bytte ut et gammelt sikringsskap. Først og fremst er nye sikringsskap langt tryggere med tanke på brannfare på grunn av varmgang. I tillegg er moderne sikringer riktig dimensjonert med tanke på belastning, og vil koble ut mye tidligere ved feil på det elektriske anlegget. I tillegg vil vi dimensjonere ditt nye sikringsskap til å ha kapasitet for å dekke den stadig økende bruken av elektroniske artikler i hjemmet. Dessuten krever moderne sikringsskap mindre manuell kontroll ettersom de er mer automatiserte enn gamle sikringsskap.

 

Fordelene med moderne sikringsskap

 

En av de mange fordelene med moderne sikringsskap med automatsikringer er at det har innebygget jordfeilbryter. Dette sikrer at kursen kobles ut dersom det skulle oppstå en jordingsfeil i installasjonen. I tillegg tar overspenningsvernet seg av eventuelle overspenninger fra lynnedslag og andre atmosfæriske overspenninger. Automatsikringene sikrer også mot varmgang, hvilket øker brannsikkerheten i din bolig.

Les mer om våre tjenester til privatmarkedet her.

Tryggere med automatiske sikringer

 

En annen stor fordel med moderne sikringsskap og automatsikringer er at du slipper å kontrollere sikringene like ofte. Eldre sikringsskap med gamle skrusikringer bør i utgangspunktet kontrolleres regelmessig, og aller helst månedlig. En slik kontroll innebærer at du selv åpner sikringsskapet og sjekker om noen av sikringene er varme eller om de sitter løst. Dersom de sitter løst må de skrus til.

Med et moderne sikringsskap slipper du dette ansvaret. Her er det kun nødvendig å kontrollere sikringsskapet én gang per år. Kontrollen av moderne sikringsskap innebærer kun at jordfeilbryteren skrus av og på. Dette gjøres for å nulle ut bryteren slik at du unngår at den kan gå i metning. En jordfeilbryter som har gått i metning øker risikoen for at den ikke løser ut som den skal på feil.

Gaula Elektro AS har lang erfaring

 

Våre elektrikere har lang erfaring med utskiftning av sikringsskap. Vi bruker kun utstyr fra anerkjente kvalitetsleverandører, blant annet fra Eaton, en tysk kvalitetsleverandør av sikringsmateriell. Vi går god for alt materiale og alle produkter vi benytter oss av i vårt arbeid. I tillegg leverer vi alltid tjenester til riktig tid og til en god pris.

Les mer om Gaula Elektro AS og våre ansatte her.

Kontakt oss for nytt sikringsskap

 

Ønsker du å installere et nytt sikringsskap i din bolig? Kontakt oss gjerne for spørsmål. Du finner vår kontaktinformasjon her.