Internkontroll av elektriske anlegg

Regelmessig internkontroll av det elektriske anlegget er et viktig tiltak for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, samt for å redusere brannfare og risiko for driftsavbrudd. Alle virksomheter er pålagt å utføre en slik kontroll hvert tredje eller femte år. 

Gaula Elektro har mye erfaring med forskriftsmessig internkontroll for næringsbygg, borettslag og landbruk. Vi avdekker potensielle risikomomenter ved det elektriske anlegget, og kan også utbedre de avvikene der det kreves fagkompetanse.

Les mer om kravet til internkontroll i internkontrollforskriften.

Omfattende kontroll og målinger

Hovedformålet med internkontrollen er å ivareta elsikkerheten. Kontrollen innebærer en omfattende gjennomgang av de elektriske installasjonene med både visuell kontroll og målinger. Vi vil blant annet kontrollere sikringsskap, jordingsforbindelser, brannvarslingsanlegg, komme med gode anbefalinger på beskyttelsestiltak samt mye mer. Ofte vil også elektrotermografering være en del av internkontrollen.

Kontrollen vil resultere i en rapport, og denne vil normalt inkludere en liste med avvik som må utbedres. Avvikene registreres i databasen FG-kontroll. Vi vil også komme med gode råd og anbefalinger om hva dere kan gjøre i det daglige for å forebygge varmgang og brannfare.

Mange virksomheters første møte med internkontrollen er etter pålegg fra forsikringsselskapet eller i etterkant av et eltilsyn. I mange tilfeller vil forsikringsselskap belønne virksomheter som overholder kravet om internkontroll med rabattert forsikring, gitt at de avvikene som avdekkes også utbedres i etterkant. 

Oversiktlig system for den årlige egenkontrollen

I tillegg til internkontrollen som utføres av sertifisert fagpersonell, skal virksomheter også utføre årlige egenkontroller. Virksomheten har selv ansvar for at dette gjennomføres. For å gjøre egenkontrollene enklere å gjennomføre har vi et system med en appløsning, der ansvarlig person i virksomheten får et varsel når det er på tide med kontroll. I appen finnes også en sjekkliste med punkter som skal kontrolleres, blant annet brannslukkere, røykvarslere, skjøteledninger og annet som ikke krever spesiell fagkompetanse.

Vi utfører internkontroll og utbedring av avvik

I Gaula Elektro er vi sertifisert for å kunne utføre elkontroll på alle nivåer, bolig, næring og landbruk, og vi har etter hvert god kompetanse med å utføre slike kontroller. Dersom dere ønsker at vi håndterer utbedring av de tiltakene som krever fagpersonell er vi også behjelpelig med dette. 

Kontakt oss gjerne for å avtale en kontroll av elanlegget. Vi hjelper til med å ivareta brannsikkerheten i næringsbygg og landbruk i Gauldal og nærliggende områder.