Krav om overspenningsvern

Fra og med 1. juli 2010, ble det påbudt å installere overspenningsvern i alle nybygg og ved rehabilitering av eksisterende elektriske anlegg.

Et overspenningsvern beskytter mot skade og brann som oppstår ved for eksempel lynnedslag. Lynnedslag kan føre til brannskader som opptrer lang tid etter nedslaget. Årsaken er at overspenningen kan skade isolasjonen eller produkter som igjen kan gi varmgang som over tid fører til brann.

Selv om det nye påbudet gjelder nye elektriske anlegg, er overspenningsvern noe alle eiere av boliger og næringsbygg bør anskaffe. Det vil spare deg for mange penger den dagen lynet slår ned og gjør skade på dine elektriske apparater. Eller enda verre: den dagen huset brenner!

Et overspenningsvern leder strømmene uten skade til jord samt begrenser overspenningene til størrelser som er i henhold til hva utstyret i installasjonene tåler.

Overspenningsvernet skal selvsagt installeres av autoriserte fagpersponer. Vi kan hjelpe deg med dette!