5 tips til et lavere forbruk

Vet du at nye, mer energieffektive løsninger kan gi en innsparing på inntil 80% av strømforbruk?

Her er 5 tips til hvordan du kan møte neste sesong mer forberedt...


1. Bytt lyskilde
Ved å bytte til LED eller sparepærer, kan du redusere strømforbuket ved belysning inntil 80%. Det finnes LEDlyskilder til alle formål.

2. Installer varmestyring
Et intelligent varmestyringssystem kan regulere temperaturen automatisk tilpasset din dagsrytme. Ved å skru ned temperaturen i rom du ikke bruker, sparer du raskt inn kostnadene ved installering av et slikt system.

3. Installer lysstyring
Et intelligent lysstyringssystem kan regulere belysningen automatisk tilpasset din dagsrytme. Med bevegelsesstyrt lys i rom du ikke bruker så ofte, unngår du at lyset står på unødvendig.

4. Bytt til elektronisk termostat
En elektronisk termostat er mer nøyaktig enn en mekanisk/analog termostat, og regulerer derfor varmen i boligen din mer korrekt. Dersom du kun har en 1-2-3 bryter på varmekablene, bør du skifte til elektronisk termostat.

5. Installer fotocelle utendørs
Fotocelle reagerer på lys. Ved å installere dette på utendørsbelysningen, kan du være sikker på at lyset slår seg av når det er lyst ute.

6. Bytt til effektive panelovner
Har du gamle panelovner bør de skiftes ut til effektive panelovner med elektronisk termostat. Det gir raskt utslag på strømregningen.